12 Σεπτεμβρίου, 2023

Συνάντηση συντονισμού ενάντια στην έξαρση των ενεργειακών δραστηριοτήτων

Είναι κοινή συνείδηση, πλέον, ότι μεγάλα τμήματα του νομού Βοιωτίας -ιδιαίτερα οι ορεινοί του όγκοι- έχουν περιέλθει σε οριακή κατάσταση, εξαιτίας μιας «καταιγίδας» ενεργειακών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου, έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με τεράστιες συστοιχίες μπαταριών, μεγάλο αριθμό μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, καθώς και τα -καθόλου ευκαταφρόνητα- συνοδευτικά έργα (δρόμοι, υποσταθμοί, πυλώνες, δίκτυα κ.λπ.). Σ’ αυτά ήρθαν να προστεθούν οι καταστροφικές πυρκαγιές του τελευταίου διαστήματος.

 


Ανήσυχη για όλα αυτά, μια ομάδα φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών θεώρησε αναγκαίο να αναλάβει μια πρωτοβουλία, η οποία θα έχει ως στόχο την ανακοπή των παραπάνω δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση των συνεπειών που αυτές έχουν σε όλα τα επίπεδα (περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό κ.λπ.), μέσω της πιο πλατιάς συνεργασίας και του συντονισμού των δράσεων όλων των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η οργανωτική ομάδα που συγκροτήθηκε απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/9, στις 10:30 Π.Μ., ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Καλούμε τους/τις παραλήπτες/πτριες αυτού του καλέσματος να το διαδώσουν όσο πιο πλατιά γίνεται και, ιδιαίτερα, στους φορείς και κατοίκους των περιοχών που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Το πλήρες κείμενο του καλέσματος

ΥΓ:
Η συνάντηση είχε, άτυπα, προαναγγελθεί για την Κυριακή 17/9. Για λόγους καλύτερης προετοιμασίας μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα. Ζητούμε την κατανόηση όσων προγραμμάτισαν τις δραστηριότητές τους με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.04 Μαρτίου, 2023

Να διασώσουμε το Σταμάλιo - Λυκομούζι

Μια από τις πιο όμορφες περιοχές των βόρειων ακτών του Κορινθιακού αντιμετωπίζει ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ πλήρους κατάληψης από ένα διπλό αιολικό έργο, στις θέσεις «Σταμάλιος» και «Λυκομούζι», που περιλαμβάνει 18 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες των 5,8 - 6,3 MW. Πρόκειται για μια στενή χερσόνησο, στα νότια παράλια της Βοιωτίας, που περιβάλλει το φυσικό λιμάνι στο Βαθύ και το χωρίζει από τον όρμο και τον οικισμό στο Σαράντι. Στην ουσία, είναι μια «νησίδα», εντός του Κορινθιακού κόλπου, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Δίκτυο NATURA 2000 και στις περιοχές ΙΜΜΑ (σημαντικές περιοχές για τα θαλάσσια θηλαστικά) και είναι χαρακτηρισμένος ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Η περιοχή έχει στοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το συγκεκριμένο έργο -προτού πάρει τη σημερινή του μορφή- έχει περάσει από μια πολυδαίδαλη διαδικασία μεταβίβασης αδειών παραγωγής και αλλαγών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, συνένωσης επί μέρους έργων, μετακίνησης των ορίων του έργου, αλλαγής μεγέθους και αναχωροθέτησης ανεμογεννητριών κ.λπ., με την αμέριστη υποστήριξη της ΡΑΕ. Όλο αυτό το σκηνικό επιβεβαιώνει τον ασύδοτο και αδιαφανή τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αιολική βιομηχανία και ο οποίος έχει γίνει, ήδη, καθεστώς.

Την περίοδο αυτή, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, με το σχετικό φάκελο να έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), στη θέση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1523.

Το Δίκτυο Βοιωτών και η Επιτροπή πολιτών Χωστίων - Σαράντι έχουμε υποβάλλει και δημοσιοποιούμε αναλυτική παρέμβαση - κριτική στη ΜΠΕ, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο εδώ (σε pdf) και εδώ (σε word).

Καλούμε τις τοπικές αρχές, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θήβας και την επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης της περιφέρειας Στερεάς να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στην ΜΠΕ και να υποστηρίξουν το αίτημα για οριστική ακύρωση του συγκεκριμένου έργου.

Καλούμε, επίσης, φορείς, συλλογικότητες και πολίτες της Βοιωτίας -και όχι μόνο- να πολλαπλασιάσουν την πίεση, υποβάλλοντας τις δικές τους προτάσεις, 

- είτε στέλνοντας mail στην επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας (epitrop_perival@pste.gov.gr),

- είτε καταχωρώντας τις στον ειδικό χώρο διαβούλευσης του ΗΠΜ (https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1523).

12 Σεπτεμβρίου, 2022

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς άδεια παραγωγής σε ισχύ!

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, η ΡΑΕ είχε εκδώσει 289 άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 48 άδειες παραγωγής που συνδύαζαν ΑΠΕ και αποθήκευση ηλ. ενέργειας. Σε εκκρεμότητα βρίσκονταν 92, ακόμη, αιτήσεις για έκδοση αδειών αποθήκευσης. Η αδειοδότηση από τη ΡΑΕ γίνονταν με βάση τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 2000 (ΦΕΚ Β ́ 1498/08.12.2000), χωρίς όμως ουσιαστική ρύθμιση του καθεστώτος, που θα έπρεπε να διέπει αυτά τα έργα.

Δημιουργήθηκε έτσι μια χαώδης κατάσταση, η οποία οδήγησε ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ (ΟΔΕ) να αναφέρει τα εξής, σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021: «Η ανάπτυξη αποθηκευτικών πόρων και εφαρμογών προϋποθέτει την τακτοποίηση των ζητημάτων αδειοδότησής τους, την ευχέρεια πρόσβασης στα δίκτυα, την αποτελεσματική δραστηριοποίησή τους στις αγορές και πιθανόν την ύπαρξη μηχανισμών ενίσχυσης που θα καλύπτουν το χρηματοδοτικό κενό των έργων. Και στα τέσσερα αυτά επίπεδα, το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας είτε παρουσιάζει σημαντικά κενά, είτε δεν υφίσταται.» (παρ.1.5 της έκθεσης).

Ακολούθησε ο ν. 4920/2022 (ΦΕΚ Α 74), στα άρθρα 225 και 227 του οποίου υπήρχαν ορισμένες ρυθμίσεις για τα έργα αποθήκευσης και στη συνέχεια ο ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος». Το ΜΕΡΟΣ Γ΄ του ν. 4951/2022 αναφέρεται αποκλειστικά στα θέματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τίθενται σε εκκρεμότητα οι άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που είχαν εκδοθεί μέχρι τη ψήφιση του νόμου, ενώ δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών (σημ.: ορίστηκε από τη ΡΑΕ για 19/10/2022), ώστε να υποβληθούν εκ νέου οι φάκελοι των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν επικαιροποιημένη άδεια παραγωγής και να δημιουργηθεί ένα νέο μητρώο των κατόχων τους. Με άλλα λόγια, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εταιρεία ή φορέας που να κατέχει άδεια παραγωγής έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε ισχύ.

Και ενώ αυτό είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο -είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει- παρακολουθούμε περιπτώσεις, στις οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται οι προβλέψεις της νομοθεσίας:
· «Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί» (ν. 4001/2011, άρθρο 132, παρ. 1)
· «Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)» (ν. 3468/2006, άρθρο 3, παρ. 8).


Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Λικέρι» της Θίσβης Βοιωτίας, σε απόσταση αναπνοής από τη μονάδα φυσικού αερίου της ELPEDISON και την ιδιωτική βιομηχανική περιοχή του ομίλου Στασινόπουλου (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ κ.λπ), που έχει λάβει άδεια παραγωγής για μια δεύτερη μονάδα φυσικού αερίου, ισχύος 566 MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A., η οποία έχει υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποθήκευσης. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα 1 (153ο, στη σειρά) της από 3.8.2022 ανακοίνωσης της ΡΑΕ, που καλεί τους κατόχους αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να συμπληρώσουν τους φακέλους τους, προκειμένου να επαναξιολογηθούν οι άδειές τους.

Παρά τα όσα προαναφέραμε, η αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς) έχει θέσει αυθαίρετα σε δημόσια διαβούλευση τη συγκεκριμένη ΜΠΕ. Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για ισχύ 200 MW και όχι για 144 MW, που δηλώνεται στα έγγραφα με τα οποία ανακοινώθηκε η έναρξη της διαβούλευσης. Σημειώνουμε, επιπρόσθετα, ότι η άδεια παραγωγής που έχει λάβει η εταιρεία είναι για 250 MW και ότι έχει υποβληθεί αίτηση, στις 28/3/2022, για τροποποίησή της σε 200 MW, κάτι που δεν έχει γίνει, καθώς μεσολάβησαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δίκτυο Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό» θεωρεί ότι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι μη νόμιμη, απαιτεί να διακοπεί άμεσα και θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση για να γίνει πράξη.

12.9.2022

ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΙΩΤΩΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ «ΠΑΡΟΞΥΣΜΟ»
viotia-sos.blogspot.com - viotiasos@gmail.com - f/b: Δίκτυο Βοιωτών


Η ευρύτερη περιοχή κατακλυσμένη από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα
(απόσπασμα από το Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ)

11 Σεπτεμβρίου, 2022

«Κλειδώνουν» νέα αιολικά έργα στον Ελικώνα

Πριν από λίγες μέρες, με την απόφαση 691/8.9.2022 της ΡΑΕ, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, και εκδόθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Επιλέχθηκαν 21 έργα, εκ των οποίων 14 φωτοβολταϊκά και 7 αιολικά. Οι τιμές που «κλείδωσαν» για τα φωτοβολταϊκά κυμαίνονται μεταξύ 46 και 53,9 €/MWh και για τα αιολικά μεταξύ 55,82 και 60 €/MWh.

Κοιτώντας το σχετικό πίνακα διαπιστώνουμε ότι 4 από τα 7 αιολικά έργα βρίσκονται στη Βοιωτία και, ειδικότερα στον Ελικώνα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα στις θέσεις:
«Κορφούλα», της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
«Καραμούντζι», της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
«Κορφή», της εταιρείας C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΕ
«Μεγάλη Λούτσα», της εταιρείας C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ ΑΕ


Με την ένταξη στο συγκεκριμένο καθεστώς σημαίνει ότι «κλειδώνει» η κατασκευή των έργων και ότι θα επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. Άλλωστε, τα 2 πρώτα έργα έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ τα άλλα 2 έχουν ΚΑΙ άδεια εγκατάστασης.

Η εξέλιξη αυτή επιδεινώνει την, ήδη, τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ελικώνας, κάτω από τη συνεχή πίεση επιχειρηματικών σχεδιασμών για πληθώρα αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά και για σειρά έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αναμένεται να ξεδιπλωθεί πολύ σύντομα.

Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μιας εξόφθαλμα ακραίας αιολικής εγκατάστασης, στην «Όμορφη Λάκα», με 11 ανεμογεννήτριες των 4,8 MW, που προβλέπεται να εγκατασταθούν αριστερά - δεξιά του δρόμου, από την Αρβανίτσα, μέχρι την πρώτη κατοικία στην Αγία Άννα!!!

Όμορφη Λάκκα - Στάλα - Λιθαρόστρουγγα - Σταυρός

07 Ιουλίου, 2022

Ελικώνας - Αρβανίτσα: το παρόν κατεδαφίζεται

Με αφορμή τις μουσικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ Αρβανίτσας (15-17 Ιουλίου), το Δίκτυο Βοιωτών δημοσιοποίησε ενημερωτικό κείμενο, στο οποίο περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο το τοπίο του άμεσου μέλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αρβανίτσας. Για την ακρίβεια, ότι θα έχει απομείνει από το τοπίο, στο βαθμό που θα ολοκληρωθούν όσα περιλαμβάνει η ενεργειακή «λαίλαπα», που σαρώνει τον Ελικώνα και τη Βοιωτία, γενικότερα.Ιδιαίτερους αποδέκτες έχει το κείμενο τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, αλλά και τις χιλιάδες των επισκεπτών που συγκεντρώνονται για να τους παρακολουθήσουν, καθώς η πρόσκαιρη ευωχία των ημερών του φεστιβάλ δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να παραγνωρίζει το δυστοπικό μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο δύσκολα θα βρίσκει θέση η καλλιτεχνική δημιουργία και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών αναγκών, αλλά και οι ήπιες οικονομικές δραστηριότητες, οι μόνες βιώσιμες σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο, το οποίο μπορείτε να «κατεβάσετε» και από εδώ.

26 Ιουνίου, 2022

Και νέα (έβδομη) μονάδα φυσικού αερίου στη Βοιωτία

Την ώρα που στη Βουλή συζητιέται και ψηφίζεται ένας νέος νόμος για τις ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας κ.λπ., στην περιοχή της Βοιωτίας εξακολουθούμε να βιώνουμε τις συνέπειες ενός φαινόμενου, που οι πολίτες της περιοχής παρομοιάζουμε με ενεργειακή λαίλαπα, που δεν περιορίζεται στις αμέτρητες βιομηχανικού τύπου αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (το νέο «φρούτο») και που κατατάσσουν τη Βοιωτία στους 2-3 πιο επιβαρυμένους νομούς της Ελλάδας. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί, μονιμοποιείται και επεκτείνεται ένα δίκτυο μονάδων φυσικού αερίου, διαψεύδοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο τον ισχυρισμό ότι η υλοποίηση ενός ακραία επιθετικού μοντέλου ανάπτυξης έργων ΑΠΕ θα οδηγήσει στην εξάλειψη της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και στην «απανθρακοποίηση».


Αξίζει να αναφέρουμε ότι, αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, λειτουργούν 11 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο φυσικό αέριο και συνολική ισχύ 5.213 MW. Από αυτές, οι 5 είναι εγκατεστημένες στη Βοιωτία και έχουν συνολική ισχύ 1.760 MW. Οι 2 (του ομίλου Μυτιληναίου) στην Αντίκυρα, 2 (της ΗΡΩΝ – ΤΕΡΝΑ) στη Θήβα και 1 (της ELPEDISON) στη Θίσβη. Τελευταίο κρούσμα το ξεκίνημα, μέσα στο 2022, της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μιας δεύτερης μονάδας στη Θίσβη, με ισχύ 651 MW, μέσα στην ιδιωτική βιομηχανική περιοχή του ομίλου Στασινόπουλου, στην οποία είναι εγκατεστημένη και η μονάδα της ELPEDISON και με φορέα τις εταιρείες του ομίλου ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ. Ήδη, ολοκληρώνεται η κατασκευή και θέση σε λειτουργία της τρίτης μονάδας του ομίλου Μυτιληναίου στην Αντίκυρα (826 MW).

Με 7, πλέον, μονάδες φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 3.237 MW, η Βοιωτία θα αποτελεί αναμφισβήτητα το βασικό ενεργειακό κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στον τομέα του φυσικού αερίου. Το σύνολο των ενεργειακών υποδομών έχει, ήδη, προκαλέσει τεράστια αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, δυσανάλογη και άναρχη ανάπτυξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ριζικές αλλαγές στις χρήσεις γης, βλάβη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποβάθμιση του τοπίου και της ποιότητας ζωής κ.λπ.. Το μέγεθος των άμεσων και μελλοντικών επιπτώσεων του συνόλου των ενεργειακών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Βοιωτίας είναι τέτοιο, που κάνει ακόμη κραυγαλέα τη απάθεια και ανοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των αυτοδιοικητικών και πολιτικών παραγόντων και φορέων, αφήνοντας όλο το βάρος των αντιστάσεων στις πλάτες των ενεργών πολιτών και των συλλογικοτήτων τους.

Επί του πρακτέου, η δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (400 KV), που θα συνδέει τη νέα μονάδα στη Θίσβη με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ανοιχτή μέχρι 8/7/2022. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και η ΜΠΕ της ίδιας της μονάδας. Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του έργου είναι ότι η γραμμή μεταφοράς, όπως έγινε και με αυτή της μονάδας της ELPEDISON, ακολουθεί τη διαδρομή μέσα από τις δασικές εκτάσεις του κεντρικού Ελικώνα (Αγία Άννα, Κορώνεια).

15 Μαΐου, 2022

Να μην αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το αιολικό στο «Λυκόκαστρο»

Στις 11/5, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μιας πολύ μεγάλης αιολικής εγκατάστασης, στη θέση «Λυκόκαστρο» του κεντρικού Ελικώνα, με 11 θηριώδεις ανεμογεννήτριες των 5,5 MW η καθεμία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και διάμετρο φτερωτής 79 μέτρα, δηλαδή με συνολικό ύψος 180 μέτρα. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται, επίσης, τα συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης με ένα υποσταθμό, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα μακριά, στη θέση «Χούνη», μεταξύ Αγίας Άννας και Ευαγγελίστριας. Η θέση «Λυκόκαστρο» βρίσκεται μεταξύ Αρβανίτσας και Κυριακίου, στα αριστερά του αντίστοιχου δρόμου και ακριβώς απέναντι από την άλλη μεγάλη αιολική εγκατάσταση στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», για την  έχει εκδοθεί απόφαση εγκατάστασης (δείτε τις απεικονίσεις). 

Το Δίκτυο Βοιωτών κατέθεσε αναλυτική παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση, στην οποία αναφέρει ότι: «Το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εγκατάσταση, αλλά μία από τις ακραίες εκδοχές μιας εκτεταμένης ενεργειακής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει απίστευτα μεγάλο αριθμό αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνει ολόκληρη την οροσειρά του Ελικώνα και, ιδιαίτερα, το κεντρικό του τμήμα, όπου δεσπόζει η κορυφή της Παλιοβούνας, σε υψόμετρο 1.748 μ.». 

Θεωρεί, επίσης ότι: «Η υπό διαβούλευση ΜΠΕ χαρακτηρίζεται από σοβαρότατες παραλείψεις, από ανεπάρκειες και πλημμέλειες στην παρουσίαση των δεδομένων και από ανυπόστατους ισχυρισμούς -στο τεχνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πεδίο-, που μας οδηγούν στην πρόταση για την καθολική απόρριψή της και, γενικότερα, για την οριστική ακύρωση κάθε προσπάθειας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου».

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης είναι αναρτημένο εδώ.

Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση το δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς γνωμοδότησε αρνητικά, στις 4/5/2022. Απαιτούμε και αναμένουμε αντίστοιχη γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς και, φυσικά, αρνητική απόφαση από την αδειοδοτούσα αρχή, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

12 Απριλίου, 2022

Σε νέες περιπέτειες ο κεντρικός Ελικώνας

Πολίτες και περιβάλλον πληρώνουν το «μάρμαρο» της «ενεργειακής κρίσης»

Εδώ και δύο χρόνια περίπου, πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει ξεκινήσει μια κατακόρυφη άνοδος στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και στα περισσότερα καύσιμα προϊόντα. Κι ενώ οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά,  στα χωριά μας προσπαθούν να μας ρίξουν «στάχτη στα μάτια» μοιράζοντας το «φιλοδώρημα» της τελευταίας πενταετίας (2015-2019), δηλαδή ένα απειροελάχιστο μέρος από το τζίρο της βιομηχανίας των αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που σαρώνουν την περιοχή μας, από τα παράλια μέχρι τις ψηλότερες κορυφές των βουνών.


Το κράτος και οι εταιρείες νομίζουν ότι μπορούν να κρύψουν αυτό που καταλαβαίνουν και τα μικρά παιδιά: ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε στον τομέα της ενέργειας ήταν -πέρα από αντιπεριβαλλοντική και αντικοινωνική- τελείως λαθεμένη και αναποτελεσματική. Υποσχέθηκαν ότι θα έχουμε πολύ και φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, αν αφήσουμε τις εταιρείες να αλωνίζουν ασύδοτα, αν προσθέσουμε πολλές ακόμα μονάδες φυσικού αερίου και αν γεμίσουμε όλον τον τόπο (βουνά, λαγκάδια, δασικές εκτάσεις, βοσκοτόπια και χωράφια) με ανεμογεννήτριες - τέρατα και με φωτοβολταϊκά, που αν τα βάλουμε δίπλα - δίπλα θα συναγωνιστούν σε έκταση ολόκληρο κάμπο. Αποδείχτηκαν όλα ψέματα.

Κι όμως, αντί να αναθεωρήσουν την πολιτική τους, συνεχίζουν στα παλιά και -σε ορισμένες περιπτώσεις- ακόμη πιο επικίνδυνα μονοπάτια: ενώ παίρνουν πίσω την επιλογή τους να περιορίσουν βίαια και απρογραμμάτιστα το λιγνίτη, δίνουν νέες άδειες για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και, ταυτόχρονα, ξαναβγάζουν από το χρονοντούλαπο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, ακόμη και την πυρηνική ενέργεια!!!

14 Φεβρουαρίου, 2022

Πεζοπορία ενημέρωσης και διαμαρτυρίας στην Κοιλάδα των Μουσών, Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022

Στο πλαίσιο της δράσης διοργάνωσης πεζοποριών, στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, το Δίκτυο Βοιωτών και η ΠΟΑ (Πεζοπορική Ομάδα Αλιάρτου) «Ευφήμη» διοργανώνουν πεζοπορία ενημέρωσης, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πανέλων στην περιοχή της Κοιλάδας των Μουσών, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Ελικώνα, που πλήττεται ήδη με πάμπολλες εγκαταστάσεις, ενώ απειλείται άμεσα με νέες, ακόμα και στις ψηλότερες κορυφές του, κινδυνεύοντας έτσι να μετατραπεί από ορεινό σύμπλεγμα - βουνό σε βιομηχανική ζώνη.


Καλούμε τους πολίτες των Δήμων Αλιάρτου - Θεσπιέων και Θήβας και ολόκληρης της Βοιωτίας, επιτροπές, συλλόγους, σωματεία, τους αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες να ενημερωθούν, να πάρουν θέση στο δημόσιο διάλογο, ν’ αναλάβουν ενεργό ρόλο και να αντιδράσουν, προτού καταστραφεί ανεπανόρθωτα ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής μας.

Η Φύση μάς χρειάζεται: 
να γίνουμε η φωνή όσων μας τροφοδοτούν με Ομορφιά και Ζωή.


Δίκτυο Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό»
Πεζοπορική Ομάδα Αλιάρτου (ΠΟΑ) «Ευφήμη»


Πληροφορίες σχετικά με την πεζοπορία

Περιοχή: Κοιλάδα των Μουσών
Πορεία: κυκλική
Ώρες πεζοπορίας: 4 μαζί με στάσεις
Χιλιόμετρα: 10
Βαθμός Δυσκολίας: Α+
Χλμ.: 12

Σημείο Συνάντησης: 
Γήπεδο Άσκρης, 09.00 (στο σημείο συνάντησης μεταβαίνουμε με δικά μας μέσα)

Απαραίτητος εξοπλισμός
Σακίδιο πλάτης, προσωπικό φαρμακείο, μποτάκια ή πεζοπορικά παπούτσια, σνακ, νερό κι επιπλέον ρουχισμό (τον οποίο θα αφήσουμε στο σημείο συνάντησης).
Χαμόγελα και φωτογραφικές μηχανές.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

19 Ιανουαρίου, 2022

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αρνείται την ενημέρωση!

... την ώρα που η επέλαση των κερδοσκόπων της ενέργειας συνεχίζεται επιθετικά.


Την ώρα που δεκάδες αδειοδοτήσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, βουνά και παράκτιες περιοχές, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όχι μόνο δεν κάνει τίποτε για να βάλει ένα φρένο, αλλά εμποδίζει ακόμη και την ενημέρωση φορέων και πολιτών.

Ως Δίκτυο Βοιωτών, διαπιστώνοντας ότι πλήθος έργων τεμαχίζονται ώστε να βρίσκονται κάτω από το όριο των 10 MW και να αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς ΜΠΕ και χωρίς καμία ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση -ακόμη και θηριώδη έργα με ανεμογεννήτριες ύψους 200 και 223 μέτρων στην καρδιά του Ελικώνα-, ζητήσαμε εγγράφως να ενημερωθούμε από την Περιφέρεια Στερεάς και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς για το ποια από αυτά τα έργα ακολουθούν αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Στο αίτημα αυτό, η μεν Αποκεντρωμένη απάντησε άμεσα -αν και όχι πλήρως- για έργα αρμοδιότητάς της, η δε Περιφέρεια κωλυσιεργεί απαράδεκτα μέχρι σήμερα. Είτε παραπέμποντάς μας αρχικά στη Διαύγεια (όπου, ως γνωστόν, αναρτώνται οι αποφάσεις, δηλαδή κατόπιν εορτής), είτε -αφού επανήλθαμε- ζητώντας να αποδείξουμε το έννομο δικαίωμά μας στην ενημέρωση και παραπέμποντας το θέμα στη Νομική της Υπηρεσία!

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αιρετοί και υψηλά ιστάμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, ο οποίος θα έπρεπε να είναι η περιφρούρηση του δημοσίου συμφέροντος, η προστασία της δημόσιας γης και του περιβάλλοντος και όχι η άνευ όρων και ορίων υπεράσπιση των ιδιωτικών συμφερόντων. Προκαλεί θλίψη και οργή το γεγονός μια αποκεντρωμένη κρατική υπηρεσία να απαντά, ενώ η υπηρεσία της αιρετής δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης να αρνείται. Ακόμη περισσότερο όταν αυτή η υπηρεσία, δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς, επί σειρά ετών εκδίδει θετικές γνωμοδοτήσεις μέσω του Διευθυντή της, αντιγράφοντας ατόφια τα επιχειρήματα των μελετών των ενεργειακών έργων, που υποβάλλονται από τους επενδυτές. Με τέτοιες πρακτικές, μόνο σαν εμπαιγμό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι τα αιρετά όργανα -σε κάποιες περιπτώσεις- γνωμοδοτούν αρνητικά, όταν οι δικές τους υπηρεσίες γνωμοδοτούν θετικά, αρνούμενες ακόμη και την παροχή στοιχείων.