15 Μαΐου, 2022

Να μην αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το αιολικό στο «Λυκόκαστρο»

Στις 11/5, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μιας πολύ μεγάλης αιολικής εγκατάστασης, στη θέση «Λυκόκαστρο» του κεντρικού Ελικώνα, με 11 θηριώδεις ανεμογεννήτριες των 5,5 MW η καθεμία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και διάμετρο φτερωτής 79 μέτρα, δηλαδή με συνολικό ύψος 180 μέτρα. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται, επίσης, τα συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης με ένα υποσταθμό, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα μακριά, στη θέση «Χούνη», μεταξύ Αγίας Άννας και Ευαγγελίστριας. Η θέση «Λυκόκαστρο» βρίσκεται μεταξύ Αρβανίτσας και Κυριακίου, στα αριστερά του αντίστοιχου δρόμου και ακριβώς απέναντι από την άλλη μεγάλη αιολική εγκατάσταση στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», για την  έχει εκδοθεί απόφαση εγκατάστασης (δείτε τις απεικονίσεις). 

Το Δίκτυο Βοιωτών κατέθεσε αναλυτική παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση, στην οποία αναφέρει ότι: «Το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εγκατάσταση, αλλά μία από τις ακραίες εκδοχές μιας εκτεταμένης ενεργειακής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει απίστευτα μεγάλο αριθμό αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνει ολόκληρη την οροσειρά του Ελικώνα και, ιδιαίτερα, το κεντρικό του τμήμα, όπου δεσπόζει η κορυφή της Παλιοβούνας, σε υψόμετρο 1.748 μ.». 

Θεωρεί, επίσης ότι: «Η υπό διαβούλευση ΜΠΕ χαρακτηρίζεται από σοβαρότατες παραλείψεις, από ανεπάρκειες και πλημμέλειες στην παρουσίαση των δεδομένων και από ανυπόστατους ισχυρισμούς -στο τεχνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πεδίο-, που μας οδηγούν στην πρόταση για την καθολική απόρριψή της και, γενικότερα, για την οριστική ακύρωση κάθε προσπάθειας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου».

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης είναι αναρτημένο εδώ.

Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση το δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς γνωμοδότησε αρνητικά, στις 4/5/2022. Απαιτούμε και αναμένουμε αντίστοιχη γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς και, φυσικά, αρνητική απόφαση από την αδειοδοτούσα αρχή, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.