04 Μαρτίου, 2023

Να διασώσουμε το Σταμάλιo - Λυκομούζι

Μια από τις πιο όμορφες περιοχές των βόρειων ακτών του Κορινθιακού αντιμετωπίζει ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ πλήρους κατάληψης από ένα διπλό αιολικό έργο, στις θέσεις «Σταμάλιος» και «Λυκομούζι», που περιλαμβάνει 18 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες των 5,8 - 6,3 MW. Πρόκειται για μια στενή χερσόνησο, στα νότια παράλια της Βοιωτίας, που περιβάλλει το φυσικό λιμάνι στο Βαθύ και το χωρίζει από τον όρμο και τον οικισμό στο Σαράντι. Στην ουσία, είναι μια «νησίδα», εντός του Κορινθιακού κόλπου, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Δίκτυο NATURA 2000 και στις περιοχές ΙΜΜΑ (σημαντικές περιοχές για τα θαλάσσια θηλαστικά) και είναι χαρακτηρισμένος ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Η περιοχή έχει στοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το συγκεκριμένο έργο -προτού πάρει τη σημερινή του μορφή- έχει περάσει από μια πολυδαίδαλη διαδικασία μεταβίβασης αδειών παραγωγής και αλλαγών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, συνένωσης επί μέρους έργων, μετακίνησης των ορίων του έργου, αλλαγής μεγέθους και αναχωροθέτησης ανεμογεννητριών κ.λπ., με την αμέριστη υποστήριξη της ΡΑΕ. Όλο αυτό το σκηνικό επιβεβαιώνει τον ασύδοτο και αδιαφανή τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αιολική βιομηχανία και ο οποίος έχει γίνει, ήδη, καθεστώς.

Την περίοδο αυτή, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, με το σχετικό φάκελο να έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), στη θέση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1523.

Το Δίκτυο Βοιωτών και η Επιτροπή πολιτών Χωστίων - Σαράντι έχουμε υποβάλλει και δημοσιοποιούμε αναλυτική παρέμβαση - κριτική στη ΜΠΕ, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο εδώ (σε pdf) και εδώ (σε word).

Καλούμε τις τοπικές αρχές, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θήβας και την επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης της περιφέρειας Στερεάς να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στην ΜΠΕ και να υποστηρίξουν το αίτημα για οριστική ακύρωση του συγκεκριμένου έργου.

Καλούμε, επίσης, φορείς, συλλογικότητες και πολίτες της Βοιωτίας -και όχι μόνο- να πολλαπλασιάσουν την πίεση, υποβάλλοντας τις δικές τους προτάσεις, 

- είτε στέλνοντας mail στην επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας (epitrop_perival@pste.gov.gr),

- είτε καταχωρώντας τις στον ειδικό χώρο διαβούλευσης του ΗΠΜ (https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1523).